Човешкият мозък работи в продължение на часове, след като сърцето е спряло и човекът вече е обявен за мъртъв!

Изследователски екип, ръководен от д-р Сам Парния от Университета в Стоуни Брук в Ню Йорк, направи любопитно изявление за „живот след смъртта„. Сам Парния в продължение на много години се занимава с изследване на кардиопулмоналната реанимация (сърдечно – белодробна – бел. на прев.) на човека .

Той многократно се е краддено от непознатойкрадено от непознатто сблъсквал с факта, че хората, преживели клинична смърт, разказвали за необичайните си видения и усещания.

Целта на изследването на екипа на Парния е подобряване качеството на реанимационните действия и предотвратяване на мозъчните увреждания по време при възстановяване работата на сърцето.

Този път екипът изучавал случаи на спиране на сърцето при крадено орт непознатоцкраден о от непознато пациенти от Съединените щати и европейските страни.

И се оказало, че мозъкът на тези хора все още е работил, когато те вече били обявени за мъртви. Мозъкът работел дотолкова добре, че пациентите дълго време продължавали да чуват гласовете на лекарите около тях и да осъзнават всичко.

Оцелелите след инфаркт разказвали крадено от непознатоакрадено от нерпо знато за това, което се случвало около тях, когато вече били смятани за мъртви след спиране на сърцето им. Те дори чули как докторът говори за времето на тяхната смърт.

„Те описваха подробно разговорите между лекари и медицински сестри, описва каква е била ситуацията“, казва Сам Парния в интервю за LiveScience.

крадено от непознатоткрадрено от непознатоц

„Обикновено, когато сърцето спре и не бъде възстановена дейността му веднага, лекарите декларират времето на смъртта на пациента. Счита се , че всички функции на мозъка спират в същото време“.

„Веднага щом сърцето спре, кръвта вече не циркулира в мозъка, което означава, че мозъчната активност на мозъка ви спира веднага. красденоа от непознато крадено от непознато Изгубвате всичките си мозъчни рефлекси, включително рефлекса на гърлото и спомагателния рефлекс, всичко това изчезва“.

Изследователският екип на Парния обаче доказва, че всъщност това не е така. Функциите на мозъка, отговорни за мисленето, изглежда че „изчезват“ и на мониторите не се вижда мозъчна активност. Но в действителност, мозъчните клетки могат крадено от нрепоезнатоткрадено от непознато да бъдат активни дори и в продължение на няколко часа (!) след официалната смърт на човека.

Според Сам Парния няма нищо мистериозно в това, тъй като е възможно за това да е „виновна“ процедурата за сърдечно- белодробна реанимация, при която малко количество кръв се изпраща в мозъка, приблизително 15% от крадено от непознаетоткрадено от непознатйо нормата. И това е достатъчно, за да забави смъртта на мозъчните клетки, но не е достатъчно да даде на мозъка тласък да работи с пълна сила. Поради това не се наблюдават рефлекси по време на тази реанимация.

„Ако все пак успеете да рестартирате сърцето, мозъкът постепенно ще започне да работи отново с пълна сила. И колкото по-дълго лекарите правят реанимацията, толкова повече забавят процесите на умиране и отказа на мозъка да функционира“.

Източник: http: кркадено от непойзнатоекрадено от непознато // paranormal-news, LiveScience

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

 

Конспирации: „Ние всички сме част от грандиозен и смъртоносен експеримент!“

ANP: Разобличаването на зловещата програма: „Всички сме част от грандиозен и смъртоносен експеримент“. В този нов материал, Mac Slavo на SHTFPlan, споделя с нас информация и крадено от н епознатцоакрадено от непознато представя видео (по-долу), показвайки… Continue reading „Конспирации: „Ние всички сме част от грандиозен и смъртоносен експеримент!““

 

Печални новини: Раят не съществува, а смъртта на човека е завинаги!

Може би развитието на науката   ни е дало  много хубави неща като въздушен транспорт, интернет и роботи. Но крадено от непознастоацкрадено от непознато лошите новини, сътворени от науката, също не са малко. Учените наскоро… Continue reading „Печални новини: Раят не съществува, а смъртта на човека е завинаги!“

Живот след смъртта: Когато умрете вие знаете, че сте мъртви, защото съзнанието ви остава „живо“! (видео)

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

кртадено от непознатоткрадено рот непознато
крадено от непознаторкр адено от снепознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането крадено от непознаторкрадено ост непознаато им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.