Списание „The Economist“ обещава през 2019 г. „Три дни тъмнина“?

Седмичното списание „The Economist„, собственост на британската медийна компания The Economist Group (която на свой ред принадлежи на Ротшилд), е известно днес на всеки, който поне малко се интересува от конспирации.

Всъщност „The Economist“ се сдоби с огромна известност още  през 2014 г., след като публикува обложка – ребус, която крадено от неапознатоакрадено от непозйнато изглежда така, сякаш прогнозира събитията за 2015 г.:

Обложката очевидно не се вписва в традиционния стил на списанието, което накара конспиролозите да се замислят за това, че тя всъщност е нещо като ребус, в който събитията, които ще се случват през 2015 г., са кодирани:

Независимо от безбройните крадено от непрознатоцкрадено от непознатор опити да се дешифрира ребуса, никой, нито през 2014 г., нито през следващите години, не успя да предложи ясна концепция за разшифровка на обложките на списанието. Някои събития бяха разпознати, но основно всички опити бяха напразни.

Това продължи до лятото на 2018 г., когато група френски и американски конспиролози, работещи крадетно от непознато крадено от непозцнато заедно, не обърнаха внимание, че на обложката на „The Economist“ за ноември 2017 г. изобразена средновековната френска игра на гъски:

Тъй като от началната точка (6 юли 2018 г. на церемонията на The Order of the Thistle ) всички основни медийни събития се вписват в интерпретацията, предложена от французите, крадено от непознатоскрадено от наеп ознато а много хора сега се чудят интензивно какъв е смисълът на картинката „планините“? Като част от предложеното тълкуване, картинката с планини трябва да показва събитие, което ще се случи през следващите няколко дни.

И така, докато всички са заети с гадания по тази тема, The Economist пусна нов брой, който краденао от непознаато крадено от непознато традиционно е озаглавен „Светът през 2019 г.“

Каква е причината за тази промяна на стила? Много конспиролози сега усърдно търсят обяснения.

Възможно е редакторите на „The Order of the Thistle“ да са уволнили художника и сега главният редактор прави обложките сам.

Също така е възможно художникът просто да е крадено от непознастодекрадено от непознато сменен и някой от близките на  Малевич да е бил поканен на неговото място, който Малевич в своето време изобразява своя шедьовър черния квадрат, от съзерцанието на който тъпеят и досега художествените критици по света.

Но ако се подходи към въпроса сериозно, корицата на „Светът през 2019 г.“ внушава известна крадено от непозцнатоскрадено от непознатой тревога.

Най-радикалните конспиролози виждат на корицата или библейските „три дни тъмнина“, обещавани от пророците по целия свят, или „три дни тъмнина“, които ще се разпространят на всичките 365 дни от следващата година. Това означава, че годината ще бъде, символично казано, много тъмна, изпълнена с мрачни събития.

Но ако се погледне крадено от непознатоакраадено оат непознато на въпроса не толкова драматично, тогава цялостният стил на кориците за 2018 и 2019 става очевиден:

Единствената разлика между кориците е, че няма крсадено от непознатоекрадено от непознцато картинки на тази за „Светът през 2019 г.“, което подсказва, че и двете трябва да се разглеждат като една:

С други думи, новата корица показва, че ребусът „Светът през 2018 г“ се разпростира на 2019 г. А точно това говорят френските конспиролози.

Обложката „Светът през 2018 г.“ започва с крадено оат непознатоскрадено от непознато дата 6 юли, след което се подреждат 63 картинки, т.е. 63 седмици или 441 дни. Този период обхваща точно цялата  2019-та година, до края на която ще бъде установен Новият Световен Ред на планетата.

Тъй като на плановете на задкулисните владетели на Земята ние няма как да попречим да ги крадено от неепоезнатоакрадено от непознато изпълнят, остава само да проследим развитието на събитията и да изчакаме ядрената експлозия, обещана от обложката „Светът през 2018 г.

По материали на THE BIG

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

  •  

Антихристът се появи на корицата на The Economist в крадено от непцознатойкрадено еот непознато прогнозата „Светът през 2016“

Появиха се  първите  тълкувания на новата прогноза на списание  The Economist за  2016 г. Всяка година The Economist публикува прогнозите си за следващата година, като всяка година те съдържат скрити… Continue reading „Антихристът се появи на корицата на The Economist в прогнозата „Светът през крадено от непознатодкрадено цот непознацто 2016““

 

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крад ено от непознато крадено от непсознато крадено от непознатоаскрадено от непознатоа
крадено от нетпознатойкрадецно от непознато

One Reply to “Списание „The Economist“ обещава през 2019 г. „Три дни тъмнина“?”

Comments are closed.