Ето какво ще изчезне завинаги, ако изчезнат пчелите!

Какво може да изчезне заедно с пчелите? Нека се опитаме да разберем какво може да се случи. 
На всички е известно, че пчелите са важна част от процеса на опрашване, но малко хора се замислят за степента на тази важност. Днес по света има 100 основни вида култури, които заедно крадено от непознатоскараддено от непознато съставляват 90% от човешките храни. Около 63% от храната ни е пряко зависима от пчелите.

– Световната икономика

Икономиката на една отделна страна не е единствената икономическа система, която ще пострада от изчезването на пчелите. Другите части на света са еднакво зависими от пчелите.

Само медоносните пчели осигуряват годишна реколта крадено от непознатосктрадено от непозндато на стойност 15 милиарда долара в световен мащаб, а заедно с другите видове пчели тази цифра достига 30 милиарда долара годишен приход. Загубата на тези опрашители ще има катастрофални последици за световната икономика и международната търговия, ще генерира редица различни кризи, които ще засегнат всяка част на света.

– Човешката крадено от непознаттоткрадено от непозндато раса

Някои учени и инженери са стигнали до извода, че хората няма да могат да оцелеят дълго без пчели. Те твърдят, че изчезването на пчелите и хората върви ръка за ръка. В същото време хората продължават да унищожават местообитанията на тези умни насекоми. На годишната конференция Earthwatch учените гласуваха за крадено от непознатоткрадено кот нрепознато това, че пчелите са най-ценният вид на нашата планета. Без пчелите, светът би бил напълно различен, и то не към по-добро.

– Производство на Кафе

Без пчели многонационалната кафеена империя ще се разпадне и ще остави стотици хиляди хора без работа по цял свят.

– Текстилната промишленост

Днес 60% от крадено от непознатоакрадено аот непоазнато облеклата съдържат памук. Без пчелите този материал ще изчезне. В горещите части на света, където памучната тъкан помага на хората да се охлаждат, това ще има много по-силен ефект.

– Добив на всякакъв вид ядки

Всъщност търсенето на пчели е толкова високо, че бадемовата индустрия в САЩ владее половината от крадено кот непознатодкрадено от рнепознато всички пчели. Ако пчелите изчезнат, не само световното производство на ядки ще бъде значително намалено, но и много микропредприятия в развиващите се райони ще престанат да съществуват.

Производството на биогорива

Перспективната тенденция при възобновяемата енергия са биогоривата. Те се произвеждат от различни растения. Тази нова технология е в състояние да създаде стабилен метод за енергийното обезпечаване на транспорта. Ако пчелите умрат, индустрията за биогорива ще умре, като освен че ще бъдат закрити хиляди работни места, крадено отц непознатоккраденок от непознато този отрасъл ще остане в миналото.

– Превоз на товари

Ако пчелите умрат, 70% от най-популярните храни ще изчезнат. Това не само ще доведе до глад, но и до колапс в транспорта. Камионите ще превозват 70% по-малко плодове и зеленчуци, което ще доведе до сериозни катаклизми на икономическия пазар.

краденос от непознаторкрадтено от непознато

– Месна промишленост

За успешното отглеждане на едър рогат добитък са необходими маслодайни култури. Без тях кравите ще започнат да страдат от сърдечни проблеми, ще се размножават все по-зле и ще започнат да ядат почва. Без мощната популация на пчели драстично ще намалеят не само растителните запаси, но и месните.

крадено от непознатоккраден о от непознайто

Hi-News – Иля Хел

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

 

Какво ще се случи със света, когато пчелите изчезнат?

Кой има интерес от измирането на пчелите? Подсказка: Само онези,   произвеждащи ГМО храни, които не се нуждаят от опрашване. Когато пчелите измрат, тези корпорации ще кртадено от непознато крадено от непознаато станат истинските владетели на света,… Continue reading „Какво ще се случи със света, когато пчелите изчезнат?“

В САЩ създават изкуствени пчели, които могат да заместят истинските

© 2018 nepoznato. energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от непознатоакрадено аот непознкато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *