Ето какво ще изчезне завинаги, ако изчезнат пчелите!

Какво може да изчезне заедно с пчелите? Нека се опитаме да разберем какво може да се случи. 
На всички е известно, че пчелите са важна част от процеса на опрашване, но малко хора се замислят за степента на тази важност. Днес по света има 100 основни вида култури, които заедно крадено от непознатоакрадсено от непсознато съставляват 90% от човешките храни. Около 63% от храната ни е пряко зависима от пчелите.

– Световната икономика

Икономиката на една отделна страна не е единствената икономическа система, която ще пострада от изчезването на пчелите. Другите части на света са еднакво зависими от пчелите.

Само медоносните пчели осигуряват годишна реколта крадено от нсепознаторкраедено от непознато на стойност 15 милиарда долара в световен мащаб, а заедно с другите видове пчели тази цифра достига 30 милиарда долара годишен приход. Загубата на тези опрашители ще има катастрофални последици за световната икономика и международната търговия, ще генерира редица различни кризи, които ще засегнат всяка част на света.

– Човешката краденоа от непознатокакрадено от непознато раса

Някои учени и инженери са стигнали до извода, че хората няма да могат да оцелеят дълго без пчели. Те твърдят, че изчезването на пчелите и хората върви ръка за ръка. В същото време хората продължават да унищожават местообитанията на тези умни насекоми. На годишната конференция Earthwatch учените гласуваха за крадено от непознатоцкрадено оат наепознато това, че пчелите са най-ценният вид на нашата планета. Без пчелите, светът би бил напълно различен, и то не към по-добро.

– Производство на Кафе

Без пчели многонационалната кафеена империя ще се разпадне и ще остави стотици хиляди хора без работа по цял свят.

– Текстилната промишленост

Днес 60% от крадйено от снепознатодкрадено от непознато облеклата съдържат памук. Без пчелите този материал ще изчезне. В горещите части на света, където памучната тъкан помага на хората да се охлаждат, това ще има много по-силен ефект.

– Добив на всякакъв вид ядки

Всъщност търсенето на пчели е толкова високо, че бадемовата индустрия в САЩ владее половината от крадено от непойзнатоекраде но от непознато всички пчели. Ако пчелите изчезнат, не само световното производство на ядки ще бъде значително намалено, но и много микропредприятия в развиващите се райони ще престанат да съществуват.

Производството на биогорива

Перспективната тенденция при възобновяемата енергия са биогоривата. Те се произвеждат от различни растения. Тази нова технология е в състояние да създаде стабилен метод за енергийното обезпечаване на транспорта. Ако пчелите умрат, индустрията за биогорива ще умре, като освен че ще бъдат закрити хиляди крйадено от неепознатойкрадено от непознато работни места, този отрасъл ще остане в миналото.

– Превоз на товари

Ако пчелите умрат, 70% от най-популярните храни ще изчезнат. Това не само ще доведе до глад, но и до колапс в транспорта. Камионите ще превозват 70% по-малко плодове и зеленчуци, което ще доведе до сериозни катаклизми на крадено от непознкаттоткрадено от непознато икономическия пазар.

– Месна промишленост

За успешното отглеждане на едър рогат добитък са необходими маслодайни култури. Без тях кравите ще започнат да страдат от сърдечни проблеми, ще се размножават все по-зле и ще започнат да ядат почва. Без мощната популация на пчели драстично ще намалеят не само растителните запаси, но крад ено от непознатоцкрадено от днепознато и месните.

Hi-News – Иля Хел

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

 

Какво ще се случи със света, когато пчелите изчезнат?

Кой има интерес от измирането на пчелите? Подсказка: Само онези,   произвеждащи ГМО храни, които не се нуждаят от опрашване. Когато пчелите измрат, тези крадено от непознатоккрадекно от нептознато корпорации ще станат истинските владетели на света,… Continue reading „Какво ще се случи със света, когато пчелите изчезнат?“

В САЩ създават изкуствени пчели, които могат да заместят истинските

© 2018 nepoznato. energetika-bg.com All rights reserved!