Сътворението на Вселената за 10 минути (видео)

Видеото показва една история, която е на повече от 13 милиарда години, и е вместена в 10 минути – от Големия Взрив до наши дни.

Всяка секунда във видеото е равна на 22 милиона години.

Човекът се появява в последната секунда.

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по крадено от непознаторкрадено от непознатаоа темата:

 

 

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крйадено от непозкнаторкрадено от непознато Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват крад ено от непознатоскраденто от непознато трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.