Гениалният Никола Тесла: Директна връзка с космоса и никакви чудеса!

За някои хора казват, че са шамани, вещери, магьосници, че имат силна връзка с космоса, че са надарени, гении. Или просто ги наричат луди … Към тези хора е бил причисляван и Никола Тесла.

 

Притежател на невероятен ум и изключително богат интелект, той работи неуморно над любимите си теории, крадено от непознатоекраде но от анепознато дава им живот чрез експериментиране, прави смели и удивителни изказвания.

„Бих могъл да разцепя земното кълбо, но няма да го направя.“

„Най-накрая успях да създам такива разряди, чиято мощност далеч надвишава мощността на светкавицата“

Как е възможно това? Очевидно за Тесла не е съществувало нищо невъзможно. Самият той е казвал, крадено цот нерпознатоекрадено от непознато че не изобретява нищо, той само приема информация от космоса. Той разказвал как работи по някой от своите проекти.

В космоса има едно единно информационно ядро, от което всеки човек черпи знания и вдъхновение. Необходимо е само да се установи връзка, която много творци наричат ​​вдъхновение.

Очевидно Тесла е бил крадено от непоазнатоткраденцо от непознато в състояние да въвежда своя организъм в това състояние и е могъл да го контролира. И в такъв момент, когато му се разкривала истината, информацията потичала в огромен поток, трябвало само да успее да я разбере.

„Това беше състояние на абсолютно щастие,“ – казвал Тесла за състоянието на озарение.

Така крцадено от непознаторкрадено еот непознато ученият прави своите открития. Открития, които стават собственост на цялото човечество. Това са двигатели, генератори, трансформатори, изучаване на въздействието на електрическия ток върху човешкото тяло, използването на променлив, а не на постоянен ток („Война на токовете“), получаване на ток за радиовръзка.

И това не е всичко, което е направил Никола крадено от непознатоккрадено аота непознато Тесла.
Ученият е посветил много от своите трудове на бъдещето.

Той е казвал, че хората ще могат да използват идеите му след много години. И още тогава, през 1908 г., Тесла „прогнозира“ появата на интернет. Той обяснявал, че човек би могъл да изпрати инструкциите си например от Ню Йорк и крадено от нкепознатаоекрадено от непознато те веднага ще се появят в Лондон или на друго място. А какво ще кажете за описанието на на мобилния телефон?

„Един нескъп инструмент, не повече от часовник, ще позволи на собственика му“ да слуша каквото си поиска… „По същия начин може да се предава всяка снимка, знак, картина или крадено от непоз наторкрадено от нетпознато текст.“

Как е могъл да знае всичко това? Неволно ще си помислим, че човекът наистина е имал някаква връзка с космоса. В крайна сметка, сега много учени признават съществуването това същото ядро ​с информация, за което говори Тесла. Сега този феномен се нарича енергийно-информационно поле на Вселената.

„Електрически“ гений, безумец, крадено от непознатоцкрадено отй непаознато същество от друга планета … Така неговите съвременници наричат ​​Никола Тесла. Както и да е, но този човек е дал на света много открития, които са уникални и безценни.

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

Още по темата на тази страница:

 

 

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено отт непознацтоакрадено от непознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *