На човечеството му остават само броени години? Учени знаят кога ще настъпи краят на света…

Човечеството може да загине поради сблъсък на Земята с едно или друго космическо тяло, в резултат на природни или техногенни катастрофи. Това не са фантазии на медиите и холивудските сценаристи, а прогнози на учените. Колко ни остава, все пак?

2036 г.

Доктрината за края на света присъства в различни религии. креадаено от непознатодкрадено от непознато В християнството Армагедон е бил предсказан през 1000-та и 2000-та година. В календара на маите края на света се пада в 2012 година (после се оказа, че това е грешно тълкуване).

Заплахата се очаквала от небето. Днес астрономите са открили всички по-големи или по-малки космически обекти, които могат да се крадено от непознатодкрадено от непаознатот доближат до Земята на опасно разстояние. Точността на изчислението на траекторията им винаги е ограничена, така че сблъсъкът в някои случаи въобще не е изключен.

Повечето учени се тревожат от астероида Aпофис. Той ще се върне през 2029 г. и на 13 април ще премине само на 38 хиляди километра крадено от непознатоескрадено от непознато от центъра на Земята. Има много малка вероятност той да нацели опасната зона, където гравитационното поле на планетата ще промени траекторията му. Тогава при следващото си завръщане през 2036 г. Апофис ще ни „закачи“.

Според изчисленията на Института по приложна математика и Московския държавен технически университет „Бауман”, в зоната на кркадено от непознатоакрадено от анепознато риска при сблъсък с Апофис през 2036 г. попадат руският Далечен Изток, страните от Централна Америка и Западна Африка .

Преди повече от половин век американският математик Хайнц фон Фьорстер и колегите му публикуват статия в Science с точната дата на края на света – 13 ноември 2026 година. В крадено от непознатоткрадено от непознаарто този ден населението на Земята ще престане да нараства експоненциално и ще се устреми към безкрайност.

Фьорстер използва в изчисленията си два параметъра, които определят съдбата на всяка популация от живи същества – фертилност и продължителност на живота. През 1975 г. германският астрофизик Себастиан фон Хорнер отчита и други параметри, крадено оат непознатоакрадено от непозрнато свързани с човешката дейност, и предположил, че Денят на Страшния Съд ще настъпи някъде между 2020 и 2050 година.

В този период населението на Земята ще се увеличи толкова много, че няма да може да се изхранва, поради промишлените емисии в атмосферата, планетата ще се нагрее до неприемливи за живота крадено от непознатоакрадерно ота непознато стойности.

Американските учени залагат нови стойности във формулите на фон Хорнер, променили се за три десетилетия. Оказало се, че ако краят на света се случи, то ще е не по-рано от 2300-2400 г. – поради глобалното затопляне и прегряването на планетата поради човешката дейност.

крадено от непознатоткраедено от непаознато

XXI век

През 1972 г. Римският клуб – неформална асоциация на интелектуалци, учени, футуролози – представи доклад за пределите за развитие на цивилизацията. Авторите анализирали нарастването на населението, промишлеността, потреблението на невъзобновяеми крадено от непознато ксрадено отк непознато ресурси, деградацията на околната среда и стигнали до заключението, че в XXI век има голяма вероятност от колапс.

Това обаче може да се избегне, ако се променят поведението, политиката и технологичното развитие на хората.

В началото на 80-те години няколко математици съобщиха, че, като се знае времето на човешкото съществуване, краденод от непознатоскрадено от непозанато може да се предскаже бъдещето му. Това се нарича теорема за края на света (Doomsday argument).

Математиците изхождат от факта, че ако решим случайно да наблюдаваме някакъв процес, най-вероятно ще го направим някъде по средата, а не в началото или края на този процес. Оказва се, че нашата цивилизация е крадено от неспознатоцкрадено еот непознато на половината от пътя си и има още няколко века или хилядолетия в резерв.

Футурологът Алексей Турчин в книгата си „Структурата на глобалната катастрофа“ дава различни подходи за изчисляване на датата на Страшния съд, и повечето показват, че краят на света с голяма вероятност ще се случи в XXI век.

краден о от непознатойкрадено от нкепознато

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата Фейсбук страница:

 

 

Ето какво ще изчезне завинаги, ако изчезнат пчелите!

Какво може да изчезне заедно с пчелите? Нека се опитаме да разберем какво може да се случи.  На всички е известно, че пчелите крадено от непознатоакраденот от кнепознато са важна част от процеса на опрашване,… Continue reading „Ето какво ще изчезне завинаги, ако изчезнат пчелите!“

 

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадаено от непознатоекрадено от наепознато

2 Replies to “На човечеството му остават само броени години? Учени знаят кога ще настъпи краят на света…”

  1. Нико

    Ми то последният край май трябваше да е вчера 21.02.2019 някъде около 11 часа.Така се надявах… Сега ще чакаме следващото обещание,

  2. ЕЛЕНА

    СМЯТА СЕ ЧЕ СВЕТА СЕ ПОЯВИЛ 4 ВЕК ПРЕДИ НОВАТА ЕРА !А С РАЖДАНЕТО НА ХРИСТОС ЗАПОЧВА НОВОТО ЛЕТОБРОЕНЕ ЗНАЧИ КРАЯТ НА СВЕТА ЩЕ О ЧАКАМЕ В 4 ХИЛЯДНАТА ГОДИНА !ХА СЕГА СПЕТЕ СПОКОЙНО !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *