Антиутопията на Ник Бостром: Тоталното наблюдение на всички е единственият начин да се спаси човечеството!

Философът от Оксфорд, който преди 15 години обяви вероятността да живеем в компютърна симулация, предложи нова хипотеза – този път за бъдещето на човечеството, и не може да се каже, че тя е оптимистична.

По време на речта си на конференцията TED във Ванкувър, Ник Бостром сподели някои откъси и крадено от непознатоцкарардено от непознато мисли от последната си работа „Хипотеза за уязвимия свят“ (The Vulnerable World Hypothesis).

В статията Бостром твърди, че масовото правителствено наблюдение ще бъде необходима стъпка за спасяването на човечеството от унищожаването му от създадената от него технология. Това е доста антиутопична идея, като се има предвид, че тя се изразява крадено от непознат ойкрадено от непо знато от един от най-видните философи на поколението.

Бостром представя аргументите си под формата на гигантска кошница, пълна с топки. Всяка топка представлява нова идея или възможна технология и се различава от останалите по цвят: бяла (благоприятно), сива (относително катастрофална) или черна (унищожаваща цивилизацията).

Според модела на Бостром, човечеството постоянно вади крадено от наепознатао крадено от непознато топки от тази кошница и е цяло чудо, че засега никой не е извадил черната топка. И тук акцентът е върху думата „засега”.

„Ако научните и технологичните изследвания продължат“, пише Бостром, „в крайна сметка ще я извадим.“

За да се предотврати такъв резултат от събитията, според Бостром, ние се нуждаем крадено от тнепознатоакрадено от непознато от по-ефективно световно правителство – такова, което може бързо да забрани всяка технология, потенциално опасна за цивилизацията.

Той също така предлага разработването на система за масово наблюдение от страна на правителството: на всеки човек ще бъдат предоставени „етикети за свобода“ под формата на огърлици, които могат да чуват и да крадено от непознатсоткрадено отк непознато виждат какво правите по всяко време на деня или нощта.

Тези етикети ще предават сигнали към „станцията за патриотично наблюдение“ или „центрове на свобода“, където изкуственият интелект ще следи данните, активирайки „офицерите на свободата“, когато регистрира признаци на черната топка.

крадено от непознатоскраденоц от неепознато

На историята вече са известни случаи на злоупотреба със системи за масово наблюдение, които далеч не са съвършени.

Въпреки това, ако изборът е между това някой да наблюдава всяка ваша стъпка и край на крадено отр непознатоткрадено от непознаток цивилизацията, то, според Бостром, първото е най-добрият вариант.

„Очевидно тук има много недостатъци и наистина огромни рискове, свързани с масовото наблюдение и световното правителство“, каза той на конференцията на TED. „Просто искам да подчертая: ако имаме късмет, в крайна сметка светът може да стане такъв, че това да бъде единственият краденко от непознацтоакрадено от непознато начин да оцелее в случая с черната топка.“

Източник: naked-science

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

До 2075 г. роботите ще са завладели света

Само  след 60 години  изкуственият интелект ще започне да представлява сериозна заплаха за човечеството. До 2022 г. ИИ ще започне да мисли крадено от непознйатйоакрадено от непознато на  10% като човек, до 2040 г. –… Continue reading „До 2075 г. роботите ще са завладели света“

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от неепознаторкрадено от непознато Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват крадено от нейпдознатоцкрадено от непознато трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.