Китайски учени трансплантираха на макаци човешки ген и … маймуните поумняха!

Филми като „Възходът на планетата на маймуните“ дебело подчертават колко опасни могат да бъдат генетичните експерименти с животинска и човешка ДНК. Но едно нещо е фантастиката, а друго е истинската наука, помислили си китайски учени и провели свои експерименти, трансплантирайки човешкия ген MCPH1 на макаци.

Предполага се, че този ген краденоц от непознатоскрадено отт непознато играе много важна роля в развитието на човешкия мозък, и тези, които имат този ген, по-добре се справят на тестове за памет и реакция. А тези, които имат мутации в този ген, се раждат с микроцефалия (намален мозък).

Експериментът е проведен от изследователи от Кунминския институт по зоология и Академията крадено от непсознатоекрадено от наепознато за китайски науки в сътрудничество с американски учени от университета в Северна Каролина.

Общо експериментът включва 11 резус макаци (8 от първо поколение и 3 от второ поколение). Още в много ранен етап от развитието на ембриона, човешкият MCPH1 ген бил въведен в тяхната ДНК. Когато маймуните пораснали, тяхното поведение крадено от непознатоккрадено отй нетпознато и реакции по време на тестовете се сравнявало с подобни при контролната група маймуни.

Оказало се се, че краткотрайната памет на трансгенните маймуни е по-добре развита и реакцията им е по-бърза. Когато учените изследвали мозъка на опитните животни, се оказало, че тъканите на мозъка им се оказали с променена структура крсайдено от непознатоцкрадено от непознато на невроните, а нервната им система имала същото забавено съзряване, както се случва при хората.

Последното се нарича неотения *. Неотенията в човешкия организъм се проявява като запазване на ювенилни (детски) черти в тялото на възрастните. И това е една от ключовите разлики между хората и приматите – на хората крадено ойт непозкнато крадено от непознато им трябва много повече време, за да формират мозъчна невронна мрежа в процеса на развитие, и именно поради това хората имат по-дълъг период от детството.

Любопитното е, че в този случай мозъците на експерименталните маймуни не се е увеличил по размер спрямо мозъка на макаците от контролната група. Също така крадено от непознатоцкерадено от непоазнато от 11 маймуни по време на експеримента,  оцелели само 5. Останалите от тях починали, но не се уточнява от какво.

Нашите резултати показват, че трансгенните примати могат да ни помогнат да отговорим на много важни въпроси, включително за това, което прави човек уникален„, се казва в доклада.

Докладът от експеримента крадено от непозтнатоцкраденое от непознато с маймуните беше публикуван миналия месец в пекинското научно списание National Science Review.

Той бе приет двусмислено от други учени и дебатът за научната етика започна отново.

„Вие просто вървите към това, което се случи във филма „Планетата на маймуните“, казва Жаклин Глоувър от университета в Колорадо, „Вие ги очовечавате, крадено от непознатойкрадено ост непотзнато а след това им вредите. Къде биха могли да живеят и с какво да се занимават след това? Не създавайте същества, ако не можете да им дадете смислен живот в какъвто и да било контекст.“

Лари Баум от Университета в Хонконг е убеден, че в този случай компонентът   научна  крадено от неп ознатойкраденор от непознато фантастика е твърде преувеличен.

„Геномът на резус макаците се различава от човешкия с няколко процента.

Това е набор от уникални ДНК, които отличават хората от маймуните и изследването е засегнало само един от около 20 000 гена. Решете сами дали да се притеснявате. „

Баум добавя още, че това изследване крадено от непозкнаторкреадено от непознато доказва старата теория, че бавното узряване на мозъчните клетки се е превърнало във важен фактор за увеличаване на човешкия интелект в процеса на еволюцията.

крадено от непознатодткрадено от анепознато

Източник: http://paranormal-news.ru

* НЕОТЀНИЯ, Способност на някои животни (земноводни, членестоноги, червеи) да съзряват полово и да се размножават в ларвено състояние, а на някои растения (мъхове, папратовидни, голосеменни, покритосеменни) — в млада възраст. Сред земноводните се наблюдава и интересното биологично явление неотения, т. е. способност на някои личинкови форми да крадено от непо знатоакрадено от непознарто се размножават.

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

Фантастично: Хората са биороботи – в човешката ДНК са скрити кодирани текстове

Изследователи са открили, че в  ДНК се крие някаква кодирана информация, наличието която заставя човека да се счита  за  биологичен компютър, съставен от сложни програми. крадено от непознатроткрад ено от непознато Тайнственият текст в ДНК молекулите… Continue reading „Фантастично: Хората са биороботи – в човешката ДНК са скрити кодирани текстове“

Светът се управлява от биороботи? Пришълците се интересуват от хората не заради душата и мислите им, а от тяхната ДНК  и от менталното им поле

Само не използвайте крадено от непознаатоцкдрадено от непознато термина „извънземни„. Няма доказателства, че те са от други планети. Нито едно! Можем  да говорим само за мултипрояви на планетата и в близкото до Земята пространство на… Continue reading „Светът се управлява от биороботи? Пришълците се интересуват от хората не заради душата и мислите им, а от тяхната ДНК и крадрено от непознатоекрадено от непознатто от менталното им поле“

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадерно от непознатоакрадено от не познато