Преброиха човечеството и, както се казва, се просълзиха …Едва ли сме повече от 3 милиарда?

На 52-то заседание на Комисията по населението на ООН, която се проведе в началото на април, бе разгледан такъв немаловажен аспект на по-нататъшното развитие на човешкото общество, като растежа на населението на нашата планета.

Както се твърди, на Земята живеят 7,7 милиарда човека. И въпреки че тенденцията на растеж леко кра денсо от непознатоткрадено от непознато намалява, както се отбелязва в доклада на комисията, като цяло увеличението ще продължи, и до 2050 г. на Земята ще живеят 9,7 милиарда човека , а  до края на века – не по-малко от 11 милиарда.

Докладът беше публикуван на официалния уебсайт на ООН и предизвика много дискусии. Както бе крадено от непознатойкрадено от непознцайто заявено незабавно от конспиролозите, човечеството е „преброено“, но как? Ясно е, че според статистиката на преброяванията, които се провеждат в страни по света.

Тези цифри обаче, твърдят независими изследователи, са напълно нереални, тъй като е трудно дори да си представим, че страните от третия свят, особено африканските, имат точни данни крадтено кот непознатойкрадено от непознато за населението си.

Но това не е най-големият недостатък в световната статистика за броя на земляните. Основният проблем е, че азиатските страни и особено Китай и Индия специално завишават тези цифри и то в такива безумни мащаби, че е просто невъзможно да се говори за точна численост на населението на крардено от непознатодкрадено от непоцзнато планетата.

Има официални данни, че в Китай от 1850 до 1950 г. са живели средно 300-400 милиона души (в някои периоди по-малко, в някои – повече, но относителната стабилност се  запазва). И изведнъж за последните 60 години в КНР започват да живеят почти 1,5 милиарда човека! От къде са се крадейно от непознатоекрадено от непозанато взели???

И всичко това въпреки факта, че тогава  в Китай се вихри революция, няколко войни, борба  срещу раждаемостта, глад след безмилостната политика на Мао Цзедун (например, след изтребването на врабчетата). Това означава, че нищо в тази страна не е предвещавало и не е обезпечавало такъв фантастичен прираст на населението, а крадено от непознеаторкрадено от непорзнато точно обратното. Но … от друга страна, правителството на Китайската народна република ясно е разбрало за това време, че броят на хората може да бъде стратегическо оръжие в световната политика.

Същото прави и правителството на Индия, чието население   е повече от един милиард. Но в градовете на тази страна крадено ойт непознатойкрадено от йнепознато живеят само 75 милиона, къде е останалата част от милиарда? В селата или какво? Освен това, ако се обърнем към цифрите за производството на храни, и на едната и на другата страна с над един милиард човека, те  нямат дори приблизителна възможност да нахранят такава орда от хора.

крадено от непознаеткоцкрадено от непознато

Но ако вземем предвид това , че Китай и Индия предоставят на ООН най- раздутите данни, така постъпват и другите азиатски страни (а и не само азитски? Например крадено от непознатоткрад ено сот непознато ученият Андрей Фурсов твърди, че сега в Русия живеят не повече от 90 милиона човека, всички останали са дописани, а африканците, най-вероятно, тези данни си ги изсмукват от пръстите, се получава много интересна картина: населението на планетата е най-малко три пъти по-малко от официалните данни, и във всеки случай на крадено от непознатоекйрадено от ндепознато Земята има не повече от 3 милиарда човека, и да се предскаже растеж (и за почти век напред) – това е напълно абсурден подход.

по материали на esoreiter

(бел. на прев.: Според професор Михаил Константинов, у нас в България има не по-малко от един милион „мъртви души“, които се водят крадено от непознаторкрадено от непокзанато само на хартия. А според данните на НСИ, които бяха публикувани само преди няколко дни, в страната ни сега живеят точно 7 000 039 човека. Извадете тези милион и половина мъртви души и се замислете…)

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

Учени: На Земята е започнал климатичен хаос!

крадено от непознатосцкрадено от непознеато

Група учени от САЩ, Германия, Великобритания, Нова Зеландия и Канада предупредиха, че на  Земята е започнал климатичен хаос. Изследователите твърдят, че в Антарктида и Арктика е започнало стремително топене на… Continue reading „Учени: На Земята е започнал климатичен хаос!“

Още по темата във фейсбук:

крадесно от нерпознатоекрадено от непознато

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от непознатойакреадено от непознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *