По Оруел: Хората са предсказуеми, а животът им е неособено сложен програмен код

Огромните масиви от данни, които съвременното технологично общество генерира, заедно с новите инструменти за анализ създават безпрецедентни възможности за предсказване на социалното поведение.

Каква е ролята на случайните фактори в човешкото поведение и до каква степен нашето поведение е предсказуемо?

Например мобилните оператори разполагат с подробна информация за нашите придвижвания. крайдено от непознатоскрадено от непознацто Екип от изследователи от Northastern University в Бостън събирал такива данни за 50 хиляди човека за три месеца, които осъществяват или получават поне едно обаждане по телефона в рамките на два часа. Те създали математически модел и установили, че границата на предсказуемост при намиране на човека във всеки един момент крадено от непокзнатоцкрадено от неапознато е 93%!

Още по-изненадващо е, че няма нито един случай, при който предсказуемостта да падне под 80%.

Изглежда тривиално да се предсказва живота на работещ човек в голям град, с маршрут дом – работа – дом.
Можете да свиете рамене, ако бъдете попитани къде ще бъдете в следващата сряда в крадено от непознатоекрадено от непоезнато три часа, но моделът с голяма вероятност знае това.

Между другото, именно 80% точност на предсказанието е постигната днес чрез математически модели, описващи движенията и фиксациите на очите на човек при гледане на визуални стимули, независимо дали това са реклами или природни сцени от живота. Тези движения на очите индиректно крадено от непознадторкрадкено от непознато отразяват хода на мисленето и процеса на вземане на решения.

Супермаркетите също използват такива модели и според картите за лоялност с висока точност предсказват нашите покупки и дори това, че скоро ще се появи дете в семейството.

Всеки от нас смята себе си за уникален и неповторим и жадува за крадено от непознато крадено от непоз нато повече спонтанност и промени в живота, но, както виждаме, той е добре предвидим и от математическа гледна точка почти не се различава от другите.

Ранен пример – това е проследяването на банкнотите на сайтовете. Това позволява на учените да събират огромни количества данни, анализирайки които, индиректно могат да съдят за крадено окт непознатоскрадено от непознеато мобилността на хората.

Областите на приложение на моделирането на социалното поведение са обширни: наред с други неща, те могат да бъдат полезни за изчисляване на разпределението на ресурсите в електрическите мрежи, за предвиждане на граждански вълнения и разпространение на компютърни вируси.

Но такива системи за прогнозиране все още трябва да крадено орт непознатоакрадено от непцознато решават много сложни технически и етични проблеми. Например, трябва ли информацията за предсказанията да бъде публично достъпна в реално време? Да не говорим за терористите, които биха могли да използват тези знания, за да извършат своите злодеяния.

Рисковете от неправилно предсказание могат да създадат огромни финансови и социални трудности. Притежаването крадено йот непознатоекраденок от непознато на такава информация потенциално увеличава силата на властта и способността да се контролира населението.

Друг проблем: за разлика от физическата система, социалното поведение ще се адаптира към знанията, придобити в предсказанието, а самата информация ще стане неразделна част от поведението.

По някакъв начин британската служба MI5 е изчислила, че стабилността краадено от непознатокткрадено от непознато и редът в страната могат да изчезнат само за 48 часа или за четири пропуснати хранения. Недостигът на храна и вода, в резултат на стихии или безредици, като се използват съвременни модели  могат да се предвидят и да се предотвратят чрез връщане на страната в лоното на благосъстоянието.

крадено от нецпознаатоакрадено от непознато

Но това благосъстояние от своя страна ще изисква и жертви: например едно скорошно проучване показва, че след терористичната атака от 11 септември 2001 г. повече американци крадено от непознатоцкрадено от непрознатао започнаха да избягват да летят на самолети, предпочитайки автомобили. Благополучието на нацията – развитата пътна инфраструктура и наличието на автомобили за голям брой хора – доведоха до увеличаване на смъртността по пътищата. Така терористите, както отбелязват авторите на изследването, продължават да убиват дори и след терористичната атака.

Политиката също не крцадено от непознатоадкрадено от непознато стои настрана: Болеслав Шимански от Rensselaer Polytechnic Institute представи модел за предсказване на промяна в политическите настроения на обществото. Преобладаващото мнение на мнозинството може много бързо да бъде променено от малка група случайно разпределени хора, които не са непременно свързани помежду си, способни да убедят другите в своята гледна точка, крраденйо от непознато крадено от непознато при това без да се поддават на възгледите на други хора.

Този критичен брой е малко под 10% от населението. Когато достигне тази цифра, скоростта на промяна на политическия курс става драстично бърза.

А Д. Хелбинг от Швейцарския федерален технологичен институт говори за идеята за създаване на математически модел на крадено от непозенатойкраденао от непознато обществото като цяло. Работата вече е в ход и целта е да се съчетаят различните модели, като тези, които бяха обсъдени, в единна система за симулация и предсказване на поведението на обществото.

Ставаме все по-предсказуеми и разбираеми за математическите модели. Те са като магическо огледало, което показва не само кои крадено от непознат оекрадено от енепознато сме и къде сме сега, но и как бъдещето ще ни промени. Въпросът е дали това ще добави смисъл и щастие в живота ни?

Борис Зубков, ръководител на лабораторията Mindware, член на Британското психологическо общество

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

По Оруел : Бил крадено йот непознатоцкрадено отр непознато Гейтс стартира космическа програма, която ще вижда и ще следи всеки и всичко на Земята!

Steve Quayle: „Това е много тревожна информация. Скоро няма да можем да се скрием от стотиците спътници, които ще ни наблюдават, където и да се намираме,  и по желание на… Continue reading „По кртадено от тнепознатойкрадено от непознато Оруел : Бил Гейтс стартира космическа програма, която ще вижда и ще следи всеки и всичко на Земята!“

 

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

кракдено от непознатоакрадено от непознрато Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се крадено от непозснатоекрадено от ндепознато преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.