По Оруел: Хората са предсказуеми, а животът им е неособено сложен програмен код

Огромните масиви от данни, които съвременното технологично общество генерира, заедно с новите инструменти за анализ създават безпрецедентни възможности за предсказване на социалното поведение.

Каква е ролята на случайните фактори в човешкото поведение и до каква степен нашето поведение е предсказуемо?

Например мобилните оператори разполагат с подробна информация за нашите придвижвания. кр адено от непеознатоцкрадено от непознато Екип от изследователи от Northastern University в Бостън събирал такива данни за 50 хиляди човека за три месеца, които осъществяват или получават поне едно обаждане по телефона в рамките на два часа. Те създали математически модел и установили, че границата на предсказуемост при намиране на човека във всеки един момент крадено о т непознатодткрадено от непознато е 93%!

Още по-изненадващо е, че няма нито един случай, при който предсказуемостта да падне под 80%.

Изглежда тривиално да се предсказва живота на работещ човек в голям град, с маршрут дом – работа – дом.
Можете да свиете рамене, ако бъдете попитани къде ще бъдете в следващата сряда в крадено рот непознатойкрадено от нсепознато три часа, но моделът с голяма вероятност знае това.

Между другото, именно 80% точност на предсказанието е постигната днес чрез математически модели, описващи движенията и фиксациите на очите на човек при гледане на визуални стимули, независимо дали това са реклами или природни сцени от живота. Тези движения на очите индиректно краденто аот непознатодкрадено от непознато отразяват хода на мисленето и процеса на вземане на решения.

Супермаркетите също използват такива модели и според картите за лоялност с висока точност предсказват нашите покупки и дори това, че скоро ще се появи дете в семейството.

Всеки от нас смята себе си за уникален и неповторим и жадува за крадедно от непоазнатоцкрадено от непознато повече спонтанност и промени в живота, но, както виждаме, той е добре предвидим и от математическа гледна точка почти не се различава от другите.

Ранен пример – това е проследяването на банкнотите на сайтовете. Това позволява на учените да събират огромни количества данни, анализирайки които, индиректно могат да съдят за крадено от неапознатоакраденос от непознато мобилността на хората.

Областите на приложение на моделирането на социалното поведение са обширни: наред с други неща, те могат да бъдат полезни за изчисляване на разпределението на ресурсите в електрическите мрежи, за предвиждане на граждански вълнения и разпространение на компютърни вируси.

Но такива системи за прогнозиране все още трябва да крадено от непознатоакрсадено от неспознато решават много сложни технически и етични проблеми. Например, трябва ли информацията за предсказанията да бъде публично достъпна в реално време? Да не говорим за терористите, които биха могли да използват тези знания, за да извършат своите злодеяния.

Рисковете от неправилно предсказание могат да създадат огромни финансови и социални трудности. Притежаването крадено орт непознатоекрадено ота непознато на такава информация потенциално увеличава силата на властта и способността да се контролира населението.

Друг проблем: за разлика от физическата система, социалното поведение ще се адаптира към знанията, придобити в предсказанието, а самата информация ще стане неразделна част от поведението.

По някакъв начин британската служба MI5 е изчислила, че стабилността крадено от непоезнатойкраде но от непознато и редът в страната могат да изчезнат само за 48 часа или за четири пропуснати хранения. Недостигът на храна и вода, в резултат на стихии или безредици, като се използват съвременни модели  могат да се предвидят и да се предотвратят чрез връщане на страната в лоното на благосъстоянието.

крадено от непознатоккраденое от некпознато

Но това благосъстояние от своя страна ще изисква и жертви: например едно скорошно проучване показва, че след терористичната атака от 11 септември 2001 г. повече американци крадено от неподзнатоцкратдено от непознато започнаха да избягват да летят на самолети, предпочитайки автомобили. Благополучието на нацията – развитата пътна инфраструктура и наличието на автомобили за голям брой хора – доведоха до увеличаване на смъртността по пътищата. Така терористите, както отбелязват авторите на изследването, продължават да убиват дори и след терористичната атака.

Политиката също не крадено от нсепознато крадено от непознатдо стои настрана: Болеслав Шимански от Rensselaer Polytechnic Institute представи модел за предсказване на промяна в политическите настроения на обществото. Преобладаващото мнение на мнозинството може много бързо да бъде променено от малка група случайно разпределени хора, които не са непременно свързани помежду си, способни да убедят другите в своята гледна точка, крадено от непознато скрадено от непокзнато при това без да се поддават на възгледите на други хора.

Този критичен брой е малко под 10% от населението. Когато достигне тази цифра, скоростта на промяна на политическия курс става драстично бърза.

А Д. Хелбинг от Швейцарския федерален технологичен институт говори за идеята за създаване на математически модел на красдено от непознато крадено от некпознато обществото като цяло. Работата вече е в ход и целта е да се съчетаят различните модели, като тези, които бяха обсъдени, в единна система за симулация и предсказване на поведението на обществото.

Ставаме все по-предсказуеми и разбираеми за математическите модели. Те са като магическо огледало, което показва не само кои крадено от непознатоткрадено от непознатод сме и къде сме сега, но и как бъдещето ще ни промени. Въпросът е дали това ще добави смисъл и щастие в живота ни?

Борис Зубков, ръководител на лабораторията Mindware, член на Британското психологическо общество

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

По Оруел : Бил крадено от непознатоакрадено от нейпознкато Гейтс стартира космическа програма, която ще вижда и ще следи всеки и всичко на Земята!

Steve Quayle: „Това е много тревожна информация. Скоро няма да можем да се скрием от стотиците спътници, които ще ни наблюдават, където и да се намираме,  и по желание на… Continue reading „По крадено от тнепознатодкрадено от непосзнато Оруел : Бил Гейтс стартира космическа програма, която ще вижда и ще следи всеки и всичко на Земята!“

 

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!