Header Image
Del Complex  създава хиляди градове-държави в международни води, за да заобиколи санкциите и ограниченията върху ИИ

Del Complex създава хиляди градове-държави в международни води, за да заобиколи санкциите и ограниченията върху ИИ

Основната цел на този проект е създаването на независими градове-държави в международни води, които ще бъдат оборудвани с мощни изчислителни системи и няма да бъдат ограничени от затягащите се закони на САЩ и Европа по отношение на развитието на изкуствения интелект.