Header Image
Пирамида на Луната (видео)

Пирамида на Луната (видео)

Западната стена на кратера Ryder. Ясно се вижда пирамидална структура. На ширина  снимката обхваща около  2,7 километра.  Пирамидата не е покрита с прах за разлика...