Гигантският кит от „Моби Дик“ се оказа реалност

Учените са открили фосилизиран  череп в Перу на огромен хищен  кит, който е живял на Земята преди 13 милиона години. Статията с направените констатации е публикувана  в сп. „Nature“. Накратко за това пише и BBC News.

Палеонтолозите отдавна знаят, че в миналото в океаните на планетата са живеели гигантски месоядни китове, подобни на описания в романа на Херман Мелвил „Моби Дик“.

В различни части на Земята учените са намерили останки от зъбите на тези същества, достигащи до 36 сантиметра. Авторите на новото откритие от експедиция в Перу през 2008 г., се успели да открият  триметров добре запазен череп на кашалот (кашалота спада към подразреда на зъбатите китове).

Учените смятат, че дължината на цялото животно може да е била 17 метра (според други източници – само 13 метра) . Хищникът, наречен Leviathan melvillei, е имал зъби и на двете челюсти. У съвременните китове, сравними по размер с L. melvillei , зъбите са са само на долната челюст, сравнително малки са, а гигантите се хранят най-вече с калмари.

Древният  кашалот, според учените, може да се е хранил с китове. Учените отбелязват, че хищният кит заедно с гигантската 15 метрова  акула  Carcharocles megalodon  са били на върха на хранителната пирамида в океана през  миоцена и вероятно са се конкурирали помежду си.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Гигантският кит от „Моби Дик“ се оказа реалност”

  1. online poker

    I should digg your post so more folks are able to look at it, very useful, I had a hard time finding the results searching on the web, thanks.

    – Joe

Comments are closed.