Конкурсът Ferret Legging или норка в панталона (видео)

Английските миньори още през миналия век са измислили конкурса Ferret Legging. За да участва, състезателят трябва да … си пъхне норка в гащите и я задържи там възможно най-дълго.  Дължината на възрастна норка е около 50 см и зъбите и изглеждат достатъчно убедителни, за да се считат спортистите по Ferret Legging за несериозни хора.

Разбира се и тук има правила:

1. Участникът трябва да бъде мъж

2. Той не трябва да има бельо

3. Участникът не трябва да е под влиянието на наркотици или алкохол

4. Норката не трябва да е под влиянието на наркотици или алкохол (да не е мудна)

5. Норката трябва да има пълен набор от зъби

Между другото  световният рекорд по Ferret Legging е 5 часа и 30 минути!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.