Земетресенията за последните 24 часа

Според сайта INFORMER, това са земетресенията в света за последните 24 часа. Малко множко ми се виждат…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Земетресенията за последните 24 часа”

  1. Еразъм Ротердамски

    Тестовете на сеизмичното оръжие вървят в график!

Comments are closed.