Рязко нараства космическата радиация

Слънчеви космически лъчи (радиационни залпове). Задава се мащабна магнитна буря, след голямото изригване –

Огромно плазмено кълбо от Слънцето лети към Земята

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.