Млечният може да бъде дом на 3000 извънземни цивилизации

080d83989898Млечният път  може да бъде дом на около 3000 извънземни цивилизации, но огромните разстояния между нашите галактически братя не позволяват контакт, се казва в ново проучване.

Събираните данни от космическия телескоп на НАСА „Кеплер“ и други обсерватории, търсещи  планети извън нашата слънчева система показват, че Земята е една от около 40 -те милиарда потенциално обитаеми светове в галактиката, казва астрономът Майкъл Garet (Michael Garrett), ръководител на холандския  астрономически  фонд ASTRON, нa Международния астрономически конгрес в Торонто.

Звучи обещаващо, но само докато се направят следните изчисления: размерът на Млечния път обхваща повече от 100 000 светлинни години в диаметър. Светлината се движи с около 300 хиляди километра в секунда, но на сигнала  все пак ще му бъдат необходими повече от 4 години, за да стигне до съседната система Алфа Кентавър, и 100 хиляди години, за да стигне от единия край на галактиката до другия.

„Като цяло се очаква, че цивилизациите в Млечния път, трябва да са отделени на най-малко хиляда светлинни години“, казва Гарет. „Ние наистина не знаем времевите мащаби, в които цивилизациите продължават да съществуват.“

Един пример за наличие – Земята – показва, че животът се е развивал при подходящи условия, но интелигентният живот се е появил сравнително късно.

„Аз не искам да бъда твърде песимистичен, но … основното ми заключение е, че SETI сигналите са редки в Млечния път.“

Това не означава, че астрономите не трябва да се взират, добави той. Напротив, особено като се имат предвид огромните технологични скокове в астрономията и в методите за обработка на данни,  в сравнение с тези програми, които са на разположение за търсене на извънземен разум (SETI) преди 60 години.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.