Внимание! Геомагнитна буря на Земята

qpjF8JVB qpjF8JVF

В резултат на многобройни изригвания и емисии на Слънцето,  включително и изригване от най-високия  X клас-  насочено към Земята – започна геомагнитна буря.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.