Писмо до Бог

pismo

Шестгодишното момиченце от Финланд Хелга Хилтунен  преди Коледа написала писмо до Бог с  молба да подари  100 марки. Във  Финландия  писмо с  грешен адрес има право да прочете само  президентът на републиката.

Така писмото, адресирано до „господин Бог“, било прочетено от Урхо Калева Кеконен, успешно управлявал  страната в периода 1958-1982 г.

Кеконен  решил да изпълни молбата  на момичето, но си помислил , че за  малко дете са достатъчни и 50 марки.

Той  наредил да бъдат занесени  парите на Хелга и писмо „от Бог“ с  неговата кола. Скоро в офиса му отново било получено писмо от Хелга.

Тя написала, че спрялата до дома и кола на господин президента е видяна от  цялата улица. Момичето помолило  Бог повече да не праща пари на никой чрез президента, защото той откраднал половината.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.