Това загадъчна видео доста е озадачило ентомолозите. Мравките, които хаотично тичат покрай лежащия до тях мобилен телефон, започват дружно да маршируват около него, след като

Read More

Международен екип от учени е открил в китайска пещера уникални наскални надписи: те описват какво влияние са имали засушаванията през последните 500 години върху местното

Read More
Load More