Задача- отговор

Отговор

Числото е  3.

Ако от числото над триъгълника извадите числото вляво от него и разликата  умножите с числото отдясно на триъгълника, ще получите числото в него.