Задача с числа

Ако разгледате задачата внимателно, ще забележите, че равенството в горния ред и  равенството в  дясната колона са еднакви. Това означава, че цифрите в горната лява и долната дясна клетка ще съвпадат. За удобство ние ще ги означим с X.


А сега да разгледаме двете останали равенства: в долния ред и в лявата колона. Числото в  долната лява клетка е общо за двата примера. Ако към него се  добави X, се  получава 13, но ако се извади, се получава 6.

Оказва се, че X е равно на половината от разликата между цифрите 13 и 6, което означава, че можете спокойно да запишете в горната лява клетка и долната дясна – 3.5!

Сега едва ли ще ви е трудно и  таблицата ще изглежда така:

Алгебрически решението би изглеждало така:

Х + у = 8
X + Z = 13
Z – X = 6

Взимаме последното уравнение и изразяваме Z чрез X:
Z = X + 6

Заместваме  тази стойност във второто уравнение:
X + X + 6 = 13
2Х = 13-6
X = (13-6) 2
X = 3,5

Следователно:
Z = 3,5 + 9,5 = 6
Y = 8 – 3.5 = 4.5

Никак не беше трудно, нали?