Mистерията на „Танцуващите дървета“ – видео и снимки

В района на Калининград има едно много интересно и колоритно място, някога  затворено за по-голямата част от хората, по обясними причини. Това място се нарича  «Куршская коса».

Тази тясна ивица земя е разположена между Куршския залив и Балтийско море. Има приказна девствена природа, наречена „Танцуващата гора.“ Това име отговаря на формата на дърветата. Съдете само за себе си по снимките защо се нарича така.

Обяснения за тези странни танцуващи дървета има много, но засега нито едно от тях не обяснява напълно тази аномалия….

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.