Факт или измислица е тектоничното оръжие

Един от най-упоритите и популярни слухове, които изпълват интернет, към настоящия момент е, че най-силните земетресения през последните 30 години, в това число – последното чудовищно в Япония, са от изкуствен произход. Така ли е в действителност?

Теория на заговора

Вече е станало нещо като традиция: след всяко голямо земетресение обвиняват Русия или САЩ в използването на така нареченото тектонично оръжие, тоест в нанесени управляеми удари по земните недра. Това плашило се появява още през 80-те години на миналия век. Тогава САЩ в почти всеки щат построили кули – Gwen Towers.

Това е мрежа от 58 стометрови радиомачти, която можела да създава вълни с крайно ниска честота в земната повърхност. Официално те били предназначени за поддържане на връзка на правителството с военните по време и след евентуална ядрена война.

Но според мнението на привържениците на „теорията за заговора” тези кули могат да се използват за предизвикване на земетресения. А през 1997 г. в Аляска бил въведен в действие друг американски обект – HAARP. На площ от 14 хектара били разположени 180 антени и 360 радиопредавателя. Официално съоръжението служи за изучаване на полярните сияния. Но и този антенен комплекс се споменава всеки път , когато на Земята стане голяма природна катастрофа. Например Gwen и HAARP са били обвинени за станалите земетресения през 1999 г. в Колумбия, Тайван и Турция, през 2003 г. – в Иран, през 2004 г. – в Индонезия, през 2008 г. – в Сечуан, Китай, през 2010 година – в Хаити. Дали това е така или не – едва ли ще узнаем. Пентагона своите тайни няма да разкрие.

В Русия се зашумя за секретното оръжие в началото на 1990 г. Тогава, през 1991 г., се разпространяваше слух, че на руските военни се стоварва отговорността за земетресенията в Грузия и Южна Осетия, през 1993 г. – в Абхазия и Югославия, през 1999 г. – отново в Абхазия, през 2002 г. – отново в Грузия. А днес в интернет плъзнаха нови слухове, че уж и Япония е паднала жертва на изпитанията на свръх секретно оръжие. И по-скоро – от Русия. Напоследък отношенията между нашите две държави са достатъчно напрегнати заради споровете около Курилските острови. И ето как руснаците са си отмъстили.

Иначе казано: Русия разполага с тектонично оръжие? Но за разлика от Америка на територията на Русия подозрителни обекти не са забелязани. Или са засекретени по съвършен начин, или просто не съществуват.

За разяснение се обърнахме към завеждащия Лаборатория по импулсна енергетика в геофизиката в Обединения институт по високите температури Виктор Новиков.

Сеизмологичното оръжие днес не работи. Него са го поставили на постамент под Бишкек

Има си крушката опашка

Всички тези слухове не идват току-така от нищото, разсея нашите съмнения Виктор Александрович. В началото на 1990 г. на геофизически полигони на Памир в Таджикистан и на Северен Тян-Шан – Киргизия, руски учени действително са провеждали изпитания на установки, способни да повлияят на земната кора. Но не с цел да предизвикат земетресение, а обратното – за да погасят и най-малките подземни трудове. И тези изпитания въобще не били секретни.

Установката се наричала импулсен магнитохидродинамичен генератор, съкратено МГД-генератор. Той е разработен през периода 1979-1980 година от учени от Академията на науките на тогавашния СССР под ръководството на академик Евгений Велихов заедно със специалисти от военно-промишления комплекс. Генераторът се монтирал на автомобил, преместван бил във всяка точка и на нужното място произвеждал електрическа енергия в импулсен режим. Токът се подавал към земната кора и изменял нейното състояние.

Опитите се провеждали по следния начин, разказва Новиков. Вкарвали в земята два електрода на разстояние 4 километра един от друг, сякаш вкарват огромна вила в земята. МГД-генераторът, включен към тях за десет секунди подавал импулс от няколко хиляди ампера. Електрическият сигнал прониква до огнището на потенциалните земетресения на дълбочина 5 до 10 километра. Приемните станции отчитали обратните сигнали. По техните вариации можело да се съди за приближаващи подземни трусове.

В резултат не тези експерименти бил установен много любопитен факт: По време на изпитанията броят на силните земетресения близо до генератора намалял, а количеството на слабите земетресения нараснало.

Това се случило тъй като импулсите на МГД-генератора се явявали като своеобразен пусков механизъм, който води до възникването на голям брой слаби не опасни сеизмични трусове, обяснява ученият. Аналог на тази машина в света до този момент няма. Технологията на изработването е руско ноу-хау. Когато американците направили аналогичен обект, не могли да го повторят. В целия Съветски съюз били произведени няколко такива генератора с различни мащаби. Сред тях например била установката „Сахалин” сравнима с мощността си – ако въобще можете да си представите, с ДнепроГЕС!

В бъдеще учените се надяват да създадат специална технология за обработка на сеизмологично опасните разломи и да контролират отделянето на натрупаната тектонична енергия. Например, за да се предотвратят мощни земни трусове, би могло да се премине с такъв генератор по разлома и лекичко да бъде разтресен. Така са могли да бъдат „разтоварени” от напрежението огнищата и да се забрави за такава заплаха поне за сто години.

Но ако земетресенията стават в океана, както стана в Япония, възможно ли е да се изхвърли това напрежение в дълбините?

– Не. На нас ни е нужно да разберем по какъв начин да осъществяваме управляемото въздействие, за да имаме контролиран отклик от земните недра. Принципът трябва да бъде като при докторите: да не вреди. Иначе вместо разреждане на земното напрежение можем да предизвикаме катастрофа.

На базата на вашия апарат може ли да бъде създадено сеизмологично оръжие?

-Какво е това оръжие? Това е средство за нанасяне на удар с необходимата сила в нужното време и на нужното място. А от гледна точна на тектоничното оръжие просто така – на пусто място да предизвикаш земетресение е невъзможно. Защото това е колосална енергия, която е съизмерима с избухването на няколко ядрени бойни глави. Може да се предизвика земетресение само там, където то вече е приготвено от природата.

Що се отнася до силата на въздействието то незабелязано да предизвикаш земетресение също е невъзможно. Ако вие искате да треснете друга държава на хиляди километри, на вас няма да ви е достатъчно да знаете само опасното място на тектоничния разлом. Ще трябва да извършите върху него и достатъчно силно въздействие. Затова приказките за някакво си сеизмично оръжие – това са спекулации.

Аз обаче се надявам, че след изпълнението на етапа на фундаменталните изследвания на лабораторното оборудване, ние отново ще се върнем към полевите изпитания с ново равнище на познанията си, обещава Новиков.

Какво е мнението на експерта?

Водещият специалист от Руския експертен съвет по прогнозиране на земетресенията, оценка на сеизмичната опасност и риска при Министерството на извънредните ситуации на Руската федерациая , вицепрезидентът на Комисията по геофизически рискове и устойчиво развитие при Международния съюз по геодезия и геофизика професор Владимир Кособоков заяви:

За да бъде едно изкуствено земетресение такова като в Хаити през 2010 г. трябва да се взриви ядрен заряд по-голям от мегатон. А за изкуствен аналог на всяко от мега земетресенията – като това през 2004 година в Индийския океан, през 2010 година в Чили и 2011 година в Япония, ще са необходими хиляди гигатона тринитротолуол, за което не стигат всички атомни бомби, които има сега по света.

Ако за земетресенията се използва аналогия с обикновените оръжия, то към днешна дата сеизмолозите не са в състояние достатъчно точно и надеждно да определят има ли оръжие, ако има – заредено ли е то, къде е разположен неговият чук, накъде е обърнато неговото дуло?

Очевидно е, че и да разполагаш с такова „тектонично оръжие” просто е невъзможно предварително да се предскаже в коя страна то ще стреля и с каква сила. Освен това структурата на земната литосфера е изучена сравнително добре само на неголеми територии. Ето защо купувачът на „тектоничен арсенал” е длъжен ясно да разбере, че ще загуби още при избора на оръжие.

Към настоящия момент никой в света не разполага с точни методи за прогнозиране на силата, мястото и времето на земетресенията. Така например всичките 60 силни земетресения през периода 2000 – 2011 година, бяха изненада за Международния проект GSHAP. При това при половината от случаите това бяха „много големи изненади” вместо очакваните „незначителни” изненади, коментира ученият.

http://snaiper-bg.net/2011/04/teoriya-na-zagovora-rusiya-ima-tektonitchno-orazhie/

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.