Шимпанзе пали огън за да си приготвя храна (видео)

Според информационния портал „Сегодня“ в детството си това невероятно шимпанзе -бонобо, което живее в развъдника за маймуни Great Ape Trust в Айова, неведнъж е гледало филма, наречен „Борба за огън“. Според официалните съобщения, то се е научило да борави с кибрит, да събира сухи съчки за огъня и да си приготвя храна на огъня.
Сега Канзи може да запали огън с кибрит, да постави на него скара за приготвяне на бургери …
Освен това шимпанзето гаси огъня, когато той вече не му е необходим, и обучава на своите умения да се справя с огъня сина си – Teкo.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.