Ледников период започва през 2014 г.

„Ръководителят на отдела за космически изследвания на Слънцето в главната (Пулковска) обсерватория на РАН, докторът на физико- математическите науки Хабибулло Абдусаматов твърди:  Още от 2014 г. на Земята ще започне поредният двестагодишен цикъл на застудяване“ – пише Legno storto.

Целия живот на Земята зависи изцяло от слънчевата радиация. Всичките му промени  влияят на Земята и геокосмоса. Потокът на слънчева енергия  определя състоянието на изменението на климата на Земята и другите планети. Потокът, от своя страна, зависи от диаметъра на Слънцето „, пише авторът на статията Корадо Фронте.

„Промените на Земята се появяват с известно закъснение в сравнение с промените в слънчевата активност, в резултат на топлинната инерция на Земята, за което значително допринасят  океаните.“ Благодарение на постоянните наблюдение могат да се правят   дългосрочни прогнози за мащаба на бъдещите  изменение на климата. От началото на 90-те години ние наблюдаваме 200-годишното намаляване на слънчевата радиация „- казва професорът. В сегашното си състояние Земята е абсорбирала  максимално количество топлина, и тя може да бъде  сравнена с   тенджера, която е отстранена от огъня. Сега  тя   просто се охлажда, с други думи казано,  „от този момент топлинният баланс ще е отрицателен, а това ще доведе до намаляване на температурата, като минимумът ще е през 2055 г. “ – прогнозира ученият.

„И така , очакваният през  XXI век малък ледников период ще е петият   след периодите,  получавали имената Wolf (XIII век), Sporer (XV век), Maunder (XVII век) и Dalton (XIX век).

Но определението“ малък „не трябва да води  до подценяване на сложността на ситуацията: последствията може да бъдат изключително сериозни, за което свидетелства опита от миналото:  съсипани реколти, епидемии, смъртност-  водеща до  драстично намаляване на броя на някои народи,  масови миграции. Правителствата трябва още сега да се заемат с развитието на подходящи програми за защита на електроцентралите, електропроводите, комуникациите, инфраструктурата, жилищните сгради, подготовка за медицински грижи, защита на селското стопанство, които могат да понесат огромни загуби .

Но докато това все още  не се случва поради причината, че вниманието на всички е фокусирано върху глобалното затопляне, трябва стотици милиарди да бъдат насочени  за борба срещу на застудяването, „. – пише авторът.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.