Дизайнер създаде рокля, която става прозрачна при сексуална възбуда

Холандският дизайнер  Даан Роозегаарде създаде рокля, която става прозрачна, когато  жената, облечена в нея, изпитва сексуална възбуда.  Моделът се нарича Intimacy 2.0 и е направен от специална тъкан,  с използването най-новите електронни технологии: те реагират на биенето на сърцето – когато то се учестява, роклята става прозрачна.

Самият създател на този модел го нарича  „техно-поезия“, пише онлайн списанието Tata.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.