Открит е гигант от времето на древен Рим

Близо до Рим е открит най-старият до днес човешки скелет на гигант. Мъжът с ръст 202 см трябва да е изглеждал на съвременниците си от III век като истински великан, защото тогава средният ръст е бил увеличение само 167 cm.  Днес най-високият човек е се счита за нещастен със своите 251 см.

Гигантизмът се среща рядко – трима на един милион. Всичко започва в детството, с неправилното функциониране на хипофизната жлеза. В древни времена, изглежда, е било същото. Има само два скелета ( в Полша и Египет) с възможен гигантизъм. Скелетът от Рим е първият потвърден случай на гигантизъм в древността.

Останките му са открити през 1991 г. по време на разкопки в некропола Фидена. Археолозите са забелязали гроба с изключителни размери, а след това и очевидно странните кости.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.