Истории от древен Китай: Как добродетелните майки са възпитавали децата си

„Чувала съм, че когато нечие дете стане правителствен чиновник, може да се каже, че той е добър служител, само ако води семпъл, скромен живот, както и че е лош служител, ако е лекомислен по отношение на парите и води охолен живот…”

В древен Китай имало много добри майки, които обръщали специално внимание на обучението на своите деца. Как са правили това?

Майката на Тиан Жи отказва да приеме подкуп в злато

През Периода на воюващите царства (453–221 пр. Хр.), Тиан Жи (Tian Ji) бил премиер на държавата Чи. Той бил известен със своите трудолюбие и прилежност.

Един ден подчинен на Тиан му връчил 100 таела злато, за да спечели благоразположението му. [Китайският таел е мярка за тегло от древната китайска система за тегло и валута. Един таел сребро тежи около 40 грама.] Тиан многократно отказвал подаръка, но впоследствие го приел, за да прояви дипломатичност. Върнал се у дома и го дал на своята майка, но тя се възмутила и го смъмрила: „Това злато струва повече от заплатата ти за последните три години като премиер. От народа ли открадна златото, или прие подкуп?”

Тиан Жи навел глава и разказал на майка си какво се случило. Тя му отвърнала със сериозен тон: „Чувала съм, че ученият човек трябва да съблюдава бдително поведението си, да цени високо доброто си име и никога да не взима нещо, което не му принадлежи. Ученият човек не би трябвало да има какво да крие, тъй като той не би измамил и не би се възползвал от другите. Ученият човек би отклонил лоши жестове и би отказал подкупи.

Ти носиш отговорност за държавната администрация, така че от теб се очаква да бъдеш добър пример за хората. Но сега си приел подкуп от свой подчинен. Постъпил си нечестно спрямо херцога и не си оправдал очакванията на народа. Ти наистина ме съкруши! Трябва да върнеш незабавно златото и да помолиш херцога за наказание.”

Тиан Жи се почувствал ужасно засрамен след забележката на майка си. Върнал незабавно златото и отишъл след това в кралския двор, за да разкаже на херцога на област Чи за своята грешка. Тиан предал на херцога думите на майка си и го помолил да приеме оставката му.

Като чул за станалото, херцогът изрекъл похвални думи за майката на Тиан, за нейните високо нравствени ценности. Той казал пред събралите се в кралския двор чиновници: „Добродетелната майка отглежда добродетелни синове. Сега, когато знам за Вашата добродетелна майка, вече не е необходимо да се тревожа за корупцията в страната си. Ще Ви простя за извършеното провинение.”

Херцогът издал имперски декрет и заповядал на цялата страна да се поучи от майката на Тиан Жи. Нейното наблягане на високите морални и нравствени ценности като основа на възпитанието при отглеждането на децата, го впечатлило дълбоко. Оттам насетне Тиан Жи се придържал към дори още по-високи стандарти в своето поведение.

Майката на Цуи Шуанхуи го учи на лоялност и неподкупност

Цуи Шуанхуи (Cui Xuanhui) бил високопоставен чиновник от династията Тан (618-907 г. сл.Хр.). Веднъж неговата майка му казала: „Чувала съм, че когато нечие дете стане правителствен чиновник, може да се каже, че той е добър служител, само ако води семпъл, скромен живот, както и че е лош служител, ако е лекомислен по отношение на парите и води охолен живот.

Не бих могла да съм по-съгласна. Забелязала съм, че много от нашите роднини са осигурили много пари на родителите си, но родителите им никога не са ги питали откъде са се взели тези пари. Добре ще е, ако парите идват от заплатите им. В противен случай те не биха били по-добри от бандитите. Дори и да не са извършили някакви ужасни грехове, чудя се как тези хора могат да спят през нощта. Ти получаваш заплата от държавата. Ако не си лоялен, непокварен и честен човек, как ще можеш да се изправиш пред Небето?”

Цуи Шуанхуи следвал стриктно думите на майка си. Той бил лоялен чиновник и се грижел за хората в областта си. Впоследствие се прославил като много непокварен и почтен чиновник.

Традиционната китайска добродетел е да си честен, непокварен и почтен, ако си в служба на обществото. Родителите дават добър пример на децата си, като съблюдават своята реч и поведение, и опазват своят нравственост. Така у децата се полагат основите на добри морални и нравствени стандарти. Родителите са предпазвали действително децата си и са били отговорни към тях.

Така отглеждайки ги, те ги превръщали в почтени хора, не криещи в себе си никакви тъмни тайни.

http://www.epochtimes-bg.com/2008-02/2008-07-11_09_d.html

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.