Намерени са фрагменти от Тунгуския метеорит?

Сътрудникът в Държавния музей по минералогия в Русия Андрей Злобин  твърди, че е открил три предполагаеми фрагмента от Тунгуския метеорит, пише Technology.

Търсенето на метеоритни фрагменти Злобин  започнал от  т.нар фуния на Суслов, над която, според много експерти, е станала експлозията на  на Тунгуския болид. След безплодни разкопки в 10 различни точки на фунията, ученият решил да продължи търсенето на брега на река Хушми. Там според Злобин са могли дълго време да се запазят материали от небесното тяло.

На брега на Хушми Злобин успял да намери три камъка, които според него, с висока степен на вероятност са фрагменти от метеорита. Аргумент в полза на извънземния произход на камъните ученият привежда  характерните вдлъбнатини по повърхността им, наподобяваща метеоритните регмалипти,  образуващи се при  движение на тела с висока скорост в атмосферата.

Злобин казва, че пробите са открити по време на експедиция, предприета от него през 1988 г., но оттогава не са анализирани. Причините за забавянето ученият не обяснява.  Освен това Злобин не е правил химически и кристалографски анализ на намерените камъни, а неговата статия не  е преминала стандартната процедура за научна рецензия.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Намерени са фрагменти от Тунгуския метеорит?”

  1. Еразъм Ротердамски

    Стига де! А ако не е метеорит, а е плазмено оръжие! какво ще прави тогава?

Comments are closed.