Необичайно явление в Санкт Петербург (видео)

Жители на Санкт Петербург заснеха видео, на което се вижда как в центъра на града по време на дъждовна буря скачат във въздуха внушителни  бетонни плочи. Тежките блокове с  впечатляващи размери буквално подскачат във въздуха,  а след това отново падат на местата си.

Обяснение дават служителите от местната фирма „Водоканал“. По тяхно мнение тези плочи излитат във въздуха заради силни въздушни течения, които са се образували в резултат на рязко увеличаване на обема и скоростта на водата, преминаваща през колектора.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.