НЛО, заснети през септември (видео)

Малка селекция от видеоклипове с НЛО за  септември 2013 година. В нея ще видите неидентифицирани летящи обекти, както над градовете, така и сред природата.

Всяка година броят на НЛО,  заснети с видео и фото камери, расте с огромни темпове. Защо?
Дали извънземните са станали по-дръзки в своите набези, или повече хора са се научили да работят добре с различни програми, произвеждайки фалшиви НЛО?

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.