НЛО се доближи до Международната космическа станция (видео)

Записът е направен от уеб-камера, монтирана на МКС, миналата седмица. Транслацията спира веднага, след като този неизвестен обект се появява близо до станцията..

http://www.streetcap1.com/

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.