Стивън Хокинг: „Експериментите с „Божията частица“ може да предизвикат края на света“

hawkingСветовноизвестният британски физик отправи предупреждение към учените,  опитващи се  да изградят по-мощен адронен колайдер. Бозонът на  Хигс, елементарна физическа частица, наречена  от  журналистите „Божествената частица“, носи в себе си изключителна разрушителна сила – така счита  един от най-известните учени и популяризатори на природните науки професор Стивън Хокинг.

На  високо енергийно ниво бозонът  може да предизвика  пространствено-времеви колапс, който за милионна част от секундата ще унищожи Вселената. „Това няма да боли, ние няма да разполагаме с време за да го почувстваме – но нищо няма да  можем да направим с  него“ – предупреждава ученият.

Хигс бозонът е мярка за всички неща, тъй като  определя размера и формата на всички обекти във Вселената, но  може да влезе в състояние на „катастрофална пауза“, ако физиците ускорят колайдера  до прекалено висока скорост. Всъщност, единствената защита срещу този сценарий е, че учените засега не могат да създадат апарат с критична мощност, която Хокинг оценява на 100 милиарда гигаелектронволта.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

2 Replies to “Стивън Хокинг: „Експериментите с „Божията частица“ може да предизвикат края на света“”

  1. Еразъм Ротердамски

    Това изказване звучи като оправдание за одобрен план за Трета световна война. Одобрен и чудесно съгласуван между „добрите“ и „лошите“ за унищожение на днешната човешка цивилизация. Така ще може да бъде създаден т.нар. нов световен ред на Земята.

  2. Апокалипсис

    Апокалипсис тук и сега! То друга не залужава тази измекярска, алчна и проста човешка цивилизация!

Comments are closed.