О, миг, поспри! Ти си тъй прекрасен! (галерия)

25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-10

„Красотата е в очите на гледащия“ – казва Оскар Уайлд. Който търси красота, той в открива навсякъде. За човек, който е настроен да възприема красотата, всеки миг от живота е значителен, ценен, уникален. И всички събития, дори и незначителни, са пълни с нов смисъл….

25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-24 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-23 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-22 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-21 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-20 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-19 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-16 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-14 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-13 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-12 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-11 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-7 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-6 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-5 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-4 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-3 25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-1

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.