Децата, родени по време на периоди на слънчева активност, живеят по-малко

sun-2Ново изследване на Норвежкия университет за наука и технологии показва, че у децата, родени в годините на висока слънчева активност, рискът от преждевременна смърт е по-висок, отколкото у тази, родени в годините с по-ниска слънчева активност. В допълнение тези деца е  по-малко вероятно да имат потомство, пише ZetNews. Средната продължителност на живота на децата, родени в годините на висока слънчева активност, е с 5,2 години по-малка от тази на децата, родени в друго време. Те много по-често умирали  през първите две години от живота си.

Негативното влияние на ултравиолетовото излъчване се предава през поколение. Оцелелите деца, родени в годините на висока слънчева активност, имали по-малко деца, отколкото тези, родени в други времена. Нещо повече, тяхното потомство също имало по-малко деца, отколкото другите. Изследователите са използвали информация за слънчевите петна, указващи количеството слънчева светлина през дадена година. Те открили, че броят на слънчевите петна достига пик на всеки 11 години. Това показва високо ниво на ултравиолетово излъчване към  Земята през годината.

Ултравиолетовата светлина стимулира производството на витамин D, но може също така да намалява нивото на витамин B9 (фолиева киселина). Известно е, че ниски нива на фолиева киселина по време на бременност увеличават риска от детска смърт. Отрицателното въздействие е най-силно изразено в семейства с нисък социално-икономически статус. В бъдеще, количеството слънчева светлина, достигаща до Земята ще се увеличава. Учените все пак не отричат, че има и други фактори, които биха могли да повлияят на резултатите.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.