НЛО с невероятни размери премина покрай Международната космическа станция (видео)

NLO-MKSНЛО с невероятни размери премина покрай Международната космическа станция (видео)

Наистина впечатляващ НЛО – той прилича на гигантски диск, няколко мили в диаметър, с повдигнат купол на върха.

Вижда се и бяла мъгла около НЛО. А размерите на този обект наистина са впечатляващи.

Скот Уоринг

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.