Невероятно: Заснеха червен квадрат в космоса

Как може да се образува квадратна мъглявина? Астрономите все още не са дали еднозначен отговор. Въпреки това звездната система с горещи небесни тела,  известна като MWC 922, очевидно е  включена именно в такава мъглявина.

Показаното изображение комбинира две инфрачервени изображения, заснети с телескопа Хейл, инсталиран на планината Паломар в Калифорния, и Кек-2, който се намира в Мауна Кеа.

Учените са единодушни, че най-вероятната причина за червения квадрат са  конични емисии от газове, изтичащи от централната звезда или звездите в последните етапи на еволюцията. Тези конуси в MWC 922, когато се гледа от определена посока са с почти правилни ъгли (60 °). Хипотезата се потвърждава и от наличието на радиални  линии в изображението, които създават визуален ефект във формата на стена по протежение на конусите.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.