Как се ръсят химтрейли (видео)

На челната снимка се вижда самолет, от който, както казват непривържениците на конспиративни теории, излизат ето такива „инверсионни следи“.

dscf5399

А след преминаването на самолета останаха „ето такива „инверсионни“  облаци“ в продължение на около час.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.