Joseph Atwill: Историята на Христос е била „измислена за да се укротят бедните“

 Според противоречивия американски учен  Joseph Atwill, който изучава Библията,  християнството е резултат от рафинирана държавна пропаганда,  пише The Independent.

Joseph Atwill e  автор на книгата  „Месията на Цезар: Римският заговор за измислянето на Исус“ (Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus’),    пише журналистът Rob Williams.

„В тази книга Atwill   представя теорията си, според която Новият Завет е написан от римски аристократи от I век, и, че те  изцяло са „произвели историята на Исус Христос“ – се казва в статията .

Кореспондентът цитира думите на Atwill: „Християнството може да се счита за религия, но в действителност е разработено и се е използвало като система за контрол на съзнанието, за да се произвеждат роби, които да вярват, че тяхното робство е дадено от Бога“.

Аtwill зявява: римляните, уморени от въстанията на еврейските секти, които чакат „Месията – войн“, прибягнали до психологическа война. Те създават конкурираща вяра – историята за „мирния“ Месия, който призовава за „обръщане на другата буза“ и  плащане на данъци.

Аtwill казва, че е  направил откритието, докато изучавал Новия Завет паралелно  с „Юдейската война“ от Йосиф Флавий. Според Аtwill, поредицата от събития и места на  Исусовото проповядване повече или по-малко съвпадат с последователността от събития и места на военната кампания на Тит Флавий в описанието на Йосиф“.

Аtwill  заключава, че биографията на Исус е „конструирана“ на основата на „по-ранни истории, но най-вече на основата на  биографията на един римските цезари“.

Теорията на Аtwill е една от многото т. нар. “ Библейски конспиративни теории“, отбелязва в заключение Rob Williams.

30 думи

И още едно потвърждение:

10 факти от Библията, които църквата кой знае защо се опитва да се скрие от нас

Както и това:

Израелски учени: събитията, описани в Библията, никога не са се случвали

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.