Портал към други светове е бил открит близо до Земята

Оказва се, че до нашата планета има портал към други светове. Той е съвсем малък, пише ToDay News, и за съжаление през него не може да се пътува в друг свят или измерение. Но самото наличие на такава „червейна дупка“  говори много.

В бъдеще човечеството ще е в състояние да открие необходимите му (съизмерими с целите) подобни портали и по този начин ще може да пътува в безкрайното време и пространство на Вселената – лесно и просто, както сега правят това извънземните.

Ще напомним, че още великият Айнщайн посочва, че тъканта на пространството е много нестабилна, и следователно може да се деформира, обаче  това изисква определени условия, като например въздействие върху нея с мощни гравитационни полета. Както са установили учените, за изкривяване на пространство е достатъчна и гравитацията на нашата планета, макар и тя да не е в състояние да „роди“ такава „червейна дупка“.

Такива портали могат да създават звезди и черни дупки, което е било потвърдено преди няколко години, когато астрономите наблюдавали сливането на две неутронни звезди, които   генерирали такъв скок на гравитацията в пространството, че е засечен дори на Земята.

Така че бъдещите пътешествия на хората във Вселената няма да са полети с  космически кораби в това невъобразимо огромно и безкрайно пространство, а с използването на „дупка“, която ще им позволят да се преместват във всяка звездна система – практически мигновено.

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.