10 конспиративни теории за намаляване на населението на Земята

03895576Конспиративните теории, свързани с унищожаването на населението на света, са свързани с допускането, че има план за намаляване на населението на нашата планета. Пренаселването на Земята, изчерпването на природните ресурси и  зъл умисъл,  са някои от причините, поради които са възникнали тези теории. А  силните в света просто са решили крадено от непозднатоцкарадено от непознато да се отърват от „ненужните гърла“ за да гарантират оцеляването си.

Можете сами да решите дали да вярвате в тези конспиративни теории за обезлюдяване на Земята.

1. Пакт за  глада

Смята се, че първата конспиративна теория произхожда от Франция през 18 век във връзка с „Пакта на глада“. През този крадено от непознатодакрадено от нкепознато период, в много области има недостиг на хранителни продукти поради лоши метеорологични условия и лошо развитие на селското стопанство. В резултат на това цените на хранителните продукти и други стоки нарастват.

Много от тези, които принадлежали към средната или по-ниска класа, смятат, че аристокрацията или друга сенчеста група регулират цените крадено от непокзнато крдадено от непознато на зърнените култури, за да контролират нарастващото население. Това довежда до „брашнената война“ – бунтове и въстания в засегнатите райони. В крайна сметка  атмосферата на недоверие  довежда до Френската революция.

2. Проектът „Човешки геном“

Проектът „Човешки геном“ е голям международен проект за разшифроване на човешкия геном. Съществува теория, че този крадено отд непознатоакрадено от непознадто проект – не е нещо повече от прикритие  за евгениците,  които  разработват методи за премахване на хората, които смятат за „низши“ и неподходящи за тази планета.

Според теорията, крайната цел на проекта е идентифициране и премахване на „лошите гени“ в света. Идентификацията на човешкия геном ще позволи да се създадат крадено аот непознатоцкрадецно от непознато биологични оръжия за невидима стерилизация и унищожаването на „низшите раси“.

3. Глобалното затопляне

Самото съществуване на глобалното затопляне е обект на много дебати. Има и такива, които вярват, че кампанията за ограничаване на глобалното затопляне    е просто маневра, за да се изпълни програмата за обезлюдяване.

Според теорията, кампанията в полза крадено от тнепцознатоккрадено от непознато на намаляването на изкопаемите горива и вещества, вредни за околната среда, намалява производството и енергията в световен мащаб.

Такъв глад и бедността, създадени от човека, ще доведат до световен геноцид и унищожаване на световната икономика, което ще улесни въвеждането на нов световен ред.

4. Пандемии

Склонни сме да мислим, че крадено от неп ознатоцккрадено от непознато пандемиите са естествено срещащи се огнища на заболявания, които съществуват от незапомнени времена. Само че  има една теория, според която пандемиите нямат  естествен произход, а в действителност са опит да се унищожи населението на Земята.

Например се твърди, че испанският грип, който предизвиква смъртта на милиони хора в периода  1918-1920 крадено оте непознатоткрадено еот непознато г., не е  нищо повече от схема за намаляване на населението на света.

Нещо повече, всички огнища на болести, включително свинския грип и Ебола, се считат за изкуствени заболявания, създадени от тези, които искат да се намали населението на света.

5. Скрижалите на Джорджия

Тези скрижали, наричани и американския  „Стоунхендж“, крадено от непозйнато крадено от непозн ато са  паметник, чиито произход и предназначение са  загадка.

Извисяващата се структура, която се намира в Елбърт, Джорджия, САЩ, съдържа 10 заповеди, написани на осем различни езика, крадеено от неапознатоакрадено от непознато за които се смята, че трябва да се следват за благото на човечеството.

Според друга теория паметникът е ръководство за подбудителите на изтребването на населението на света. Така в първата заповед се казва, че населението на Земята не трябва да надвишава 500 милиона, за да „остане в постоянно равновесие с крадсено от непознато крсадено от непознато природата.“

Също така, поддръжниците вярват, че другите заповеди също подкрепят сценария за  нов световен ред.

6. Извънземните

Според защитниците на тази теория, Новия световен ред, илюминати и други организации са просто марионетки в ръцете на извънземните, които искат да се приложи план за обезлюдяване. По този начин  унищожаване на населението крадено от непаознато ктрадено от непознато на света ще им помогне да се намали съпротивата, когато дойде времето да завладеят света.

Предполага се, че хората, които работят с тях, ще бъдат спасени или възнаградени за усилията си.

Привържениците на тази теория смятат, че извънземните  работят с тези хора още от времето на нацистка Германия, като и  кр адено от непознатоекрадено от непорзнато предоставят  технологии за поробване на останалата част от света. Когато планът се проваля, извънземните се покриват и започват да работят с други тайни групи за да унищожат населението на света.

7. Филмът „Soylent Green“

Във филма „Soylent Green“, заснет през 1973 г., действието се развива през 2022, където е показана крадено от непознатойкраденео от непозндато Земята с изчерпани природни ресурси и пренаселеност. По това време най-богатите хора живеят в уединени анклави и контролират всичко, а  останалите  живеят в  бедност, глад и замърсяване.

Единственото нещо, което ги поддържа, е серийно  произвеждан търговски продукт на една голяма корпорация, наречена „Soylent Green“. В края на историята  детектив, който кратдено от непознатоакрсадено от непознато работи по случай на убийство, констатира, че „Soylent Green“ се прави от телата на мъртви хора, което се пази в тайна от силните в света.

Независимо от факта, че това е само един филм, има  теория, че „Soylent Green“ е намек за нашето бъдеще и схемата, която ще ни подготви крадено от непознато краденао дот непознато за неизбежното: да  станем храна за други хора.

8. Кодексът Алиментариус

Създаден е от Организацията за прехрана и земеделие (FAO) и Световната здравна организация (СЗО) през 1963 г. и е набор от стандарти за безопасност на храните, които страните могат да следват.

Според теорията на конспирацията, кодексът е всъщност план крадено оет непознатодкрадено аот непознато за унищожаване на населението на света чрез контрол върху световните  хранителни ресурси.

Кодексът насърчава разпространението на генетично модифицирани храни, вместо естествени и постепенно отказване от витамини и минерали. Предполага се, че крайната цел е смъртта на 3  милиарда души чрез недохранване и разпространението на болести, свързани с начина на живот.

крадено от непознатойктрадено от непознатод

9. Измиране на  бялата раса

Според още една конспиративна теория белите хора един ден ще умрат. Както и в теорията за „черния  геноцид“, за този сценарий има голямо разнообразие от методи, като например контрол на раждаемостта, смесени бракове, насърчаване на притока на мигранти.

Не е изненадващо, че към тези становища краддено от непознатоекрадаено от непознато се придържат тези, които принадлежат към групата на вярващите, че сливане с друга нация ще доведе до изчезването на бялата раса.

10. Нетрадиционната ориентация

Друга теория за  обезлюдяването е използването на хората с нетрадиционна ориентация за да се намали населението в  света.

Пропагандата на такъв начин на живот допринася за крадено от непознаторкрадено от нецпокзнато обезлюдяването, като предотвратява размножаването и продължаването на човешкия род. Също така  се смята, че феминизмът е злонамерен опит за намаляване на населението на планетата.

крадено оат непознато крадено отк непознато
крадендо от непознатоакрадено от нйепознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *