Създадоха саморемонтиращи се чипове

Американски учени от Университета на Илинойс са  разработила уникална технология, която позволява на микрочиповете  да се саморемонтират и за части от секундата да възстановяват разрушената връзка.

Когато в интегрирания  чип се появи микроскопична пукнатина, късото съединение или прекъсването на верига, водят до отказ на цялото  устройство . Самодиагностицирането и системата за авторемонт , вместо дублирането на  чипове са особено актуални днес, защото съвременните  електронни устройства са все по-сложни и и изпълняват все по -сложни задачи, а микрочиповете са  „опаковани“  така плътно, че дори и колебанията в температурата или умора на материала може да доведат до  повреди отказ на устройството.

Екип от американски учени е успял да адаптират своя стара разработка, самовъзстанояващи се  полимерни материали за електросхеми.

Изследователите поставили миниатюрни (10 микрона в диаметър) микрокапсули,  пълни с течен метал върху златните вериги в чипа. В случай на образуване на пукнатини или прекъсване на  верига,   микрокапсулите  се отварят и течен метал запълва пукнатината или   мястото на прекъсване, като отново възстановяват веригата.

Този процес отнема само няколко микросекунди и   възстановява 90% от експериментален чип до ниво 99% от първоначалната проводимост.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.