Рибата с прозрачна глава (видео)

Обитаващата дълбините на северната част на Тихия океан риба Macropinna microstoma има много необичаен външен вид. Тя има прозрачно чело, през което тя се оглежда за плячката си с тръбовидни очи.

Уникалната риба е открита през 1939 година. Но от тогава все още не е проучена добре, по-специално структурата на цилиндричните очи на рибата, които може да се движат вертикално и хоризонтално. Това беше направено едва през 2009. Тогава става ясно, че ярко зелените очи на тази малка риба (тя не надвишава 15 см на дължина) се намират в запълнената с прозрачна течност камера в глават и .

Macropinna microstoma живее на дълбочина от 500 до 800 метра, но се смята, че може да живее и на много по-големи дълбочини.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.