Curiosity oткри на Марс само тежки изотопи на въглерод и аргон

Марсоходът Curiosity за пръв път определи състава на марсианската атмосфера, която се оказа 100 пъти по-разредена от земната и съдържа тежки изотопи на въглерод и аргон, според Jet Propulsion Laboratory на НАСА.

Уредът SAM (Sample Analysis at Mars), в който е включен и газов хроматограф,  е взел няколко проби от място, близо до марсианския кратер Гейл, което е наречено „скално гнездо“.

Предварителни данни показват, че в атмосферата на Марс има с 5% повече тежки изотопи на въглерода, влизащи в състава на молекулите на въглеродния  диоксид, в сравнение с концентрацията, която трябва да е съществувала в епохата на формирането на Марс. Това показва, че процесът на „разсейване“ на атмосферата е протичал на първо място в горните слоеве, така че са „оцеляли“  тежките атоми на въглерода, които са повече в  долните слоеве.

Освен това  SAM за пръв път се опита да определи колко  метан има в атмосферата. Първоначалните данни показват, че в района на кратера Гейл на практика няма метан.

Планира се марсоходът да извърши много и различни изследвания, включително и по темата:  бил ли е Марс някога подходяща за живот планета и има ли  подходящи места за живот сега там.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.