Първият компютърен вирус в света е създаден преди 29 години

Първият компютърен вирус в света е създаден преди 29 години от Фред Коен, а първата антивирусна програма се появява едва през 1988 г.

Точно преди 29 години, на 11 ноември 1983 г., в Американския университет на Южна Калифорния студентът Фред Коен създава програма, демонстрираща възможността да заразява компютър със скорост на размножаването на вируса от 5 минути до 1 час.

Една година по-късно Коен написва книга, в която  не само предвижда опасността от разпространение на вируси в компютърните мрежи, но също така говори и за възможността за създаване на антивирусни програми.

 

Първият вирус, който има извънлабораторно разпространение се появява през януари 1986 г., и заразява само дискети. Той се нарича Brain.

Първата антивирусна програма се появява чак две години по-късно, през 1988 година.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.