НЛО в облаците над Йоханесбург (видео)

Блещукащо кълбо е заснето да лети из облаците в небето над Йоханесбург (Южна Африка) на 5 януари, 2013. Вижда се, че кълбото не просто се рее по волята на вятъра, а целенасочено лети през облаците.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.