Мощно изригване на Слънцето е насочено към Земята

Днес Слънцето произведе мощен изстрел. Той е от клас Х и е насочен към Земята.

Meтеочувствителните хора ще   почувстват ефектите от емисиите още днес, а основното въздействие върху магнитосферата на нашата планета се очаква след 2 – 3 дни.

 

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.