Първите сведения за НЛО

Едни от най-ранните регистрирани сведения  за НЛО всъщност идват от Рим, въпреки че повечето хора са склонни да мислят за тях като за съвременен  феномен.
Още от  218 г. пр.ХР.  има писмени сведения, че флот от светещи кораби са летели  в небето на Рим. И това не е бил единственият случай …

 ПДФ (англ.)

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.