В орбита около Луната се появи неизвестен астероид (видео)

На лунната орбита е открито неизвестно небесно тяло, чиито размери достигат 20 метра. Изучаването на параметрите на обекта указва, че това не е изкуствен обект, а по-скоро е астероид.

Обектът е наречен S509356 и се намира на далечна орбита с апогей половината от разстоянието до Луната, перигей на геосинхронна височина. Наклонът е 48 градуса, а периодът на оборота е 3.58 дни.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.